EDUCACIÓ INFANTIL

Segon Cicle

UNIVERS DE COLORS

Un univers de petits reptes i descobertes que mantenen i activen la curiositat innata dels infants.

NOU AXIOMA

Un munt d’experiències que ajuden l’infant a transferir coneixements i a interioritzar el seu procés d’aprenentatge.